نمایندگی گوگل

 

نمایندگی اعتباری تبلیغ در گوگل

 

جهت فعالسازی این نمایندگی ، کاربر(نماینده)ابتدا در اورینت عضو شده و سپس درخواست فعالسازی این سرویس را به بخش مالی ارسال مینماید.

لازم به ذکر است فعال سازی این سرویس کاملا رایگان است.

پس از فعال سازی نمایندگی هر میزان خریدی که انجام دهید در نمایندگی محاسبه میشود .در این روش شما میتوانید از جانب مشتریانتان در اورینت خرید انجام دهید و پس از رسیدن میزان خریدهایتان به حد نصابی که در سایت ذکر شده است درخواست آزادسازی سود نمایندگی تان را به بخش مالی ارسال نمایید.

برحسب میزان درصدهای مذکور در سایت سود نمایندگی تان محاسبه شده و در ناحیه کاربریتان به صورت اعتبار ،آزاد میشود .

شما میتوانید از این اعتبار جهت خرید و یا تمدید سرویس مدنظرتان (حتی سرویس های دیگر اورینت به جز تبلیغات در گوگل)  استفاده نمایید.

*** لازم به ذکراست در این نوع نمایندگی ، پلن ها به صورت تصاعدی میباشند ، به این ترتیب که پس از محاسبه ی سود نماینده در یکی از پلن ها ، سطح پلن نمایندگی به پلن بعدی ارتقا می یابد و درصد کاربر نیز رو به افزایش خواهد بود .

 

 

۱۳۹۶/۰۲/۱۵

تماس

021 65870052